Home Lean op de werkvloer Lean op het hoofdkantoor Trainingen Contact

“80% van alle verspilling onstaat in de ontwerpfase”

(Taiichi Ohno)

Verbeteren met Lean op het hoofdkantoor

De meeste verspillingen ontstaan aan het begin van de keten. Dit komt omdat in de ontwerpfase onvoldoende wordt nagedacht over de operationele impact van keuzes. Op hoofdkantoren worden menucycli, inrichtingen van panden, nieuwe producten en acties bedacht die operationeel flinke inefficiëntie opleveren. Ook de contractering van klanten en de inkoopafspraken met leveranciers leiden vaak tot inefficiëntie in de keten.

Door slimmer te werken op het hoofdkantoor en ook in ondersteunende teams het Lean denken en werken toe te passen,
worden veel verspillingen én kosten voorkomen.

Lean Hospitality Partners is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een organisatie brede ontwikkel- en verbeterstrategie.
We vertalen deze door naar een optimalisatieprogramma gericht op operationele units en/of administratie omgevingen op een hoofdkantoor.

Typische vragen waar wij bij helpen bij verbetering op centraal of strategisch niveau

  • We hebben de crisis doorstaan en de afgelopen jaren vooral een focus gehad op kosten. Onze organisatie is toe aan een nieuwe fase waarin het sturen op kwaliteit en continu verbeteren minstens zo belangrijk wordt. Wie helpt ons hiermee?
  • We hebben het vermoeden dat we onnodig kosten maken en verbeterpotentieel laten liggen. Maar waar? Wie kan ons helpen met het uitvoeren van een analyse?
  • De afdelingen op het centraal kantoor werken als eilanden en de afstemming is onder de maat. Ook weten medewerkers op het hoofdkantoor onvoldoende over de werkwijze in de operatie. Wie kan ons helpen een gemeenschappelijke focus, aanpak en cultuur te creëren?
  • De laag managers en leidinggevenden in onze organisatie is onvoldoende in staat een cultuur van continu verbeteren te creëren. Wie kan ons helpen met het inzichtelijk maken van de oorzaken en een plan van aanpak ontwikkelen voor verbetering?
  • Hoe Lean zijn we eigenlijk al? Wie kan ons helpen het Lean volwassenheidsniveau vast te stellen en adviezen te geven voor verdere groei en ontwikkeling.
  • Onze processen zijn langer dan 3 jaar niet doorgelicht. Dit betekent dat (administratieve) medewerkers onnodige handelingen en controles uitvoeren en te weinig tijd aan de klant besteden. Wie kan samen met mijn mensen de (keten)processen doorlichten?

“Lean is eigenlijk way of life. Bij Eurest wordt Lean werken beetje bij beetje steeds meer de “Eurest Way”. We zien dat op Lean  gebaseerde hulpmiddelen onze mensen op locatie helpen hunwerk te vereenvoudigen en te verbeteren. Als organisatie profiteren we van minder verspilling op allerlei vlakken, door meer Lean projectmanagement en het herinrichten van processen. Sven Krol van Lean Hospitality Partners heeft ons bij verschillende implementatie- en verandertrajecten uitstekend op gang gebracht en geholpen.”
(Tim Hagenbeek, Manager ICT, Eurest)

Wensen en behoeften van klanten en gasten
veranderen razendsnel.

Dit heeft een aanzienlijke impact op de wereld van Hospitality. Bedrijven die in staat zijn hun dienstverlening aan te passen, slagen erin écht het verschil te maken en klantwaarde te leveren. Daar zit veelal het probleem; bedrijven zien vaak niet wat de klant of gast wil, en als ze het zien zijn ze onvoldoende flexibel hun organisatie aan te passen.

Lean organisaties kennen dat probleem eigenlijk niet. Ze sturen op 5 principes die weergegeven zijn in de afbeelding hiernaast. Een Lean organisatie is volledig gericht op het creëren van klantwaarde. De organisatie is naar buiten gericht en staat continu in contact met de klant of gast. De processen of waardestromen zijn zodanig ingericht, dat er enkel handelingen worden uitgevoerd die waarde opleveren. Dit alles in een cultuur waarin mensen streven naar perfectie, om het zo goed mogelijk te doen voor de klant.

“Make your workplace into showcase that can be understood by everyone at a glance. In terms of quality,
it means to make the defects immediately apparent. In terms of quantity, it means that progress or delay, measured against the plan, and is made immediately apparent. When this is done, problems can be discovered immediately, and everyone can initiate improvement plans”
(Taiichi Ohno)

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com