Home Lean op de werkvloer Lean op het hoofdkantoor Trainingen Contact

De sleutel voor succes ligt bij de medewerkers

Een gemiddeld verbetertraject begint veelal met een quickscan of analyse om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken. Zowel tijdens de analyse als tijdens de implementatie in de operatie of het hoofdkantoor staan de medewerkers centraal. Zij kennen hun eigen werkomgeving en hun werkwijze en wij stimuleren hen hier kritisch naar de kijken. Dat is het begin van een cultuur van continu verbeteren, waarin het elimineren van verspilling en het creëren van klantwaarde centraal staan.
Hiervoor heeft Lean Hospitality Partners een scala een technieken en middelen. Voorbeelden zijn: klantwaarde-analyse, organisatie van de werkplek met 5S, Kanban voorraadmanagement, procesverbetering op locatie (zoals inkoop, bereiding, klantbediening), Lean staffing en roosteren.

Typische klantvragen voor verbetering op de werkvloer

  • We maken teveel kosten en onze arbeidsproductiviteit (AP) is te laag. Wie kan ons helpen?
  • De kosten voor inkoop van goederen en is te hoog en we gooien teveel weg. Hoe kunnen we dat slimmer doen?
  • Hoe kunnen we voorraadmanagement inrichten zonder iedere maand te moeten tellen?
  • Ons team is onvoldoende bezig met doelen en resultaten, wie helpt ons met het creëren van een cultuur van continu verbeteren?
  • Wij hebben teveel personeelskosten en vragen ons af hoe we die kunnen verlagen zonder de dienstverlening of kwaliteit te verslechteren?
  • Onze medewerkers moeten meer tijd bezig zijn met de gasten en kennis over producten, hoe realiseren we dat zonder de inzet te verhogen?

“Costs do not exist to be calculated. Costs exist to be reduced.”
(Taiichi Ohno)

Als onderdeel van een groter Lean performance verbeterprogramma hebben wij een intern operationeel verbeterteam mogen begeleiden in het
doorvoeren van een aantal Lean verbeterslagen op de werkvloer. Hieronder volgen een drietal praktische voorbeelden voor Lean verbetering.

1) Door goed te kijken wie het slimst werkt,
kan het hele team verbeteren!

Tijdens een verbetertraject hebben wij het ‘sandwich- productieproces’ geoptimaliseerd op basis van Lean principes. De menu planning is Lean gemaakt waardoor het overzicht voor een goede de ‘mise en place’ direct inzichtelijk werd. Dit voorkwam veel verspilling verderop in het productieproces. Naar aanleiding van metingen werden taken vervolgens herbelegd en gingen medewerkers doen waar hun specialisme lag. Door het elimineren van verspillingen en het creëren van ‘flow’ in het proces, nam de bewerkingstijd met 40% af en steeg de arbeidsproductiviteit. Klik op de afbeelding hiernaast om te vergroten.

2) Efficiënter werken door het creëren van een gelijkmatige doorstroming (oftewel flow)

In een Lean organisatie streven we naar het hoogst mogelijke niveau van gelijkmatige doorstroming  (de groene pijl). Tijdens een analyse bleek dat de doorstroming ernstig belemmerd werd, met wachten, voorraden en nutteloos transport als resultaat (de zwarte pijl). Na een implementatietraject is  de locatie anders ingedeeld, zijn voorraden gereduceerd en is de verspilling in tijd, materialen en kosten afgenomen. Klik op de afbeelding hiernaast om te vergroten.

3) Gezamenlijk resultaten behalen door betere dagdagelijkse sturing

In een Lean organisatie streven we naar een cultuur waarin medewerkers stil staan bij hun werkwijze en op basis van feiten en cijfers keuzes maken om het werk iedere dag een beetje beter uit te voeren. Medewerkers hebben praktische doelstellingen, zijn bezig met verbeterpunten en zijn van nature bezig met het leren van fouten om de kwaliteit te verhogen.

Op de werkvloer in de gemiddelde Hospitality organisatie zien wij dat gewenste gedrag niet of nauwelijks in de praktijk. Daarom implementeren we vaak de Dagstart. Dit is een korte  ‘stand up’ waarin medewerkers volgens een vaste agenda kijken naar resultaten en een operationele doelstelling zetten. De ideale manier om een cultuur van continu verbeteren te stimuleren. Klik op de afbeelding hiernaast om te vergroten.

“People who can't understand numbers are useless. The gemba where numbers are not visible is also bad.
However, people who only look at the numbers are the worst of all”
(Taiichi Ohno)

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com