Home Lean op de werkvloer Lean op het hoofdkantoor Trainingen Contact

“Having no problems is the biggest problem of all”

(Taiichi Ohno)

Let op! WAARSCHUWING! Recent is er fraude gepleegd met de bedrijfsgegevens van Lean Hospitality Partners BV.
We bestellen NOOIT artikelen op bestelling en rekenen altijd keurig af. Lever dus geen artikelen en neem contact met ons op, zodat wij aangifte kunnen doen!

Lean Hospitality Partners maakt organisaties efficiënter en effectiever door het toepassen van Lean

Dit doen we in de wereld van hotellerie, catering services en de leisure industry. De Lean filosofie is 65 jaar geleden ontwikkeld bij Toyota en heeft bij organisaties wereldwijd tot grote successen geleid. Inmiddels past het merendeel van de Nederlandse bedrijven Lean principes, Lean methodes en Lean instrumentarium toe. De Hospitality branche blijft hierbij achter, en laat zodoende verbeterpotentieel in tijdsbesteding, in kosten, in gebruik van materialen en het benutten van kennis liggen.

Lean Hospitality Partners heeft meer dan 15 jaar ervaring in de Hospitality branche. Onze adviseurs zijn allen Lean gecertificeerd en kennen de branche, het type medewerker en de wijze van werken door en door. Wij hebben het Lean gedachten goed vertaald naar de branche. Hierdoor zijn onze Lean tools en methodieken praktisch toepasbaar op de werkvloer door iedere medewerker. Aangezien verspillingen veelal ontstaan aan het begin van de keten, in het zogeheten ‘design proces’, richten wij ons tevens op het optimaliseren van de werkwijze op het hoofdkantoor. In onze aanpak combineren we gedragsverandering met  procesoptimalisatie en Lean leiderschap met meetbare prestatieverbetering.

Verbeteren met Lean op de werkvloer

 • Tot wel 20% verbeterpotentieel inzichtelijk maken
 • Verspillingen elimineren op de werkvloer
 • Prestaties aanzienlijk verbeteren door het sturen op slimme cijfers
 • De passie voor verbetering voelen en zien bij iedere medewerker

Verbeteren met Lean op het hoofdkantoor

 • Kosten reduceren door korte (keten)- processen
 • Effectiviteit vergroten door inzicht in klantwaarde
 • Meetbare resultaatverbetering door integrale sturing
 • Een Lean cultuur van continu verbeteren in de hele organisatie

Lean Hospitality trainingen en workshops

 • Leren hoe Lean toe te passen in de Hospitality branche
 • Lean leiderschapsontwikkeling en aansturing in praktijk
 • Opleiden van interne consultants die zelfstandig prestaties verbeteren
 • Lean Hospitality workshops, trainingen en simulaties

“Lean Hospitality Partners heeft binnen Hutten onze regiomanagers geïnspireerd en geholpen bij het inzicht in LEAN en verandermanagement. De samenwerking met Sven Krol en Jan Pieter Verweij is erg positief. Ze hebben verstand van zaken, praktijkgerichte voorbeelden en een trainingsmethodiek die exact aansluit bij de doelgroep.”
(Frank Veldhof, Directeur Hutten bedrijfscatering)

Een praktische aanpak die meteen tot resultaten leidt

Lean is voor ons geen doel maar een middel om prestaties van organisaties blijvend te verbeteren. Wij starten elk project met het verkennen van de doelstellingen of strategie van de organisatie. We maken vervolgens een ‘op maat’ programma dat past bij de doelgroep. Tijdens verbetertrajecten dragen we kennis over en leren we medewerkers zelf Lean instrumentarium toe te passen. Dat kan op alle niveaus in een organisatie.

We zijn ervaren in het ontwikkelen van strategie in relatie tot performance verbetering. Als volwassen gesprekspartner helpen wij het hoger management de vervolgstappen te definiëren in Lean volwassenheid, als basis voor een organisatie met een hoger prestatieniveau.

Tevens denken en werken we operationeel en zijn we in staat een ambitie te vertalen naar een praktisch en op maat verbeterprogramma dat praktisch toepasbaar is op de werkvloer.

Op alle niveaus brengen we een organisatie in beweging en stimuleren we leidinggevenden en medewerkers op een andere manier naar hun werk te kijken. We leren de organisatie te verbeteren op een praktische wijze en maken resultaten zichtbaar, tastbaar en meetbaar!

Onze klantbelofte

 • Wij leveren een opmaat aanpak, passend bij uw behoefte en strategie
 • Wij verdiepen ons echt in onze klant en werken actief aan het creëren van partnership
 • Wij streven naar een zo groot mogelijk impact met beperkte inzet
 • Wij delen onze kennis en zorgen dat uw medewerkers het vervolgens zelf kunnen doen
 • Wij gaan het gesprek aan over drijfveren en motivatie, waarmee we iedereen op de 'foto' zetten
 • Wij zijn zelf een Lean organisatie en kunnen zonder veel overhead nette tarieven hanteren

Een Lean verbeteranalyse in ÉÉN dag

Door middel van een Lean analyse kunnen wij in de regel in een slechts werkdag inzichtelijk maken welk operationeel verbeterpotentieel aanwezig is. De Lean verbeteranalyse is eerder succesvol toegepast op tientallen catering- en horeca-locaties.  

Afhankelijk van de doelstelling maken wij inzichtelijk welke Lean verspillingen wij aan-treffen in tijd, kosten en materialen. Ook kijken we naar de mate van Lean leiderschap en gedrag, in relatie tot een cultuur van continu verbeteren.   

Tijdens een Lean analysedag betrekken we het personeel en zetten we een eerste stap naar een andere manier van denken en werken. We sluiten we af met een praktisch advies en stappenplan  voor verbetering.

De 8 lean  
verspillingen

“The more inventory a company has, the less likely they will have what they need”
(Taiichi Ohno)

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com